Aanvraag om een afspraak te wijzigen of te annuleren:


In geval van verhindering en in het belang van iedereen, gelieve uw afspraak ten laatste 48 uur vooraf te annuleren.

Indien dit niet gebeurt zien wij ons verplicht annuleringskosten aan te rekenen.

Indien er sprake is van overmacht, wordt deze annuleringskost kwijtgescholden.

Onder overmacht wordt begrepen:

  • Een onaangekondigde staking van het openbaar vervoer
  • Een ongeval, hetzij van de cliënt, hetzij van diens thuiswonende kinderen/partner
  • Een plots overlijden van een gezinslid (partner, kinderen) of familie in de 1e graad (ouder, broers, zussen)
  • Plotselinge ziekte
  • Quarantaine / Isolatie o.w.v Covid-19
© Mydent 2022 -    Monnikenhoflaan 39     2620 Hemiksem     032912000     Alle rechten voorbehouden.        Algemene Voorwaarden   Disclaimer